„Osobowość każdego człowieka z biegiem lat życia ulega przeobrażeniom. Wpływają na to warunki życia, prywatne i zawodowe kontakty z różnymi grupami ludzi i nabywane z wiekiem doświadczenie. Współżycie społeczne stawia bowiem każdego z nas w sytuacji bądź to wymagającej rezygnacji z nabytych poprzednio nawyków i przyzwyczajeń, bądź też konieczności przyswojenia sobie nowych, koniecznych form zachowania. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do pracowników hotelarstwa. Już w okresie przygotowania do zawodu powinni oni w należytym stopniu przyswoić sobie umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi.”

S. Oparka, T. Nowicka „Organizacja i technika pracy w hotelarstwie”, Warszawa 2005
Grupa ludzi

Prawidłowe rozpoznanie osobowości to szansa na przewidzenie przyszłych reakcji i zachowań osoby, z którą rozmawiamy (kolega, koleżanka, partner/ka, gość, klient). To możliwość zdiagnozowania sposobu przetwarzania informacji i sposobu podejmowania decyzji. Umożliwia to dobieranie odpowiedniej strategii działania i skutecznej argumentacji. Znajomość osobowości rozmówcy to także unikanie trudnych sytuacji, nieporozumień czy konfliktów. Umiejętność ta przydaje się nie tylko w sferze zawodowej, ale i prywatnej.

Aby otrzymać ramowy projekt jednodniowego warsztatu coachingowego w temacie
Komunikacja – klucz do dobrej współpracy
zapisz się tutaj

Z projektu dowiesz się:

 • jakie korzyści z coachingu pracownika uzyska Twoja firma,
 • jakie korzyści z warsztatu wyniesie pracownik Twojego hotelu, restauracji,
 • jak wygląda ogólny zarys przebiegu warsztatu coachingowego,
 • z jakich modułów składa się warsztat i ile czasu trwa,
 • co będzie potrzebne do przeprowadzenia warsztatu,
 • jakie inne formy rozwoju coachingowego pracowników możesz z moją pomocą wdrażać w swojej firmie.

Klikając w przycisk wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych w celu otrzymywania praktycznych porad i informacji handlowych dotyczących
MAREK CHUDZIK – COACH DOBRYCH RELACJI dla branży HoReCa.

Dlaczego coaching?

Coaching przynosi efekty w dość krótkim czasie i charakteryzuje się głębszym wpływem na proces zmiany. Jego efekty są długofalowe i mają szersze spektrum oddziaływania. Coach swoimi pytaniami, zadaniami, pracami domowymi pobudza klienta do znalezienia własnych, optymalnych rozwiązań w procesie zmiany na drodze rozwoju osobistego i zawodowego. Zadaniem coacha jest wspieranie klienta w samodzielnym działaniu, w oparciu o jego własne odkrycia, przemyślenia, wnioski i zasoby. Często bywa tak, że pracownik posiada wykształcenie kierunkowe, odpowiednie umiejętności i wiedzę, ale z jakichś przyczyn nie korzysta ze swojego potencjału. Podejście coachingowe sięga do źródeł motywacji. Wydobywa ukryte/nieświadome zdolności i wzmacnia mocne strony pracownika. W zależności od celu klienta może też działać uwalniająco od trudnych emocji zawodowych.

W coachingu grup i zespołów korzyści odnotowuje się w dwóch przestrzeniach: personalnej (korzyści dla pracownika) i instytucjonalnej (korzyści dla organizacji, firmy). Cytując za Jennifer J. Britton (Skuteczny coaching grupowy, Co&Me Publishing 2016) ogólnie ujęte korzyści dla organizacji to:

 • pielęgnowanie długofalowej, trwałej zmiany,
 • szczęśliwsi i zdrowsi pracownicy,
 • lepsza wydajność z punktu widzenia kosztów,
 • bardziej zintegrowany sposób myślenia,
 • lepsze kontakty w ramach organizacji.

Autorka przytacza badania i analizy potwierdzające zwrot z inwestycji dla coachingu, które pokazały, że inwestycje w coaching przyniosły korzyści przekraczające wkład początkowy 5,71 razy, gdyż:

 • coaching przekłada się na działanie,
 • działanie wpływa na działalność przedsiębiorstwa,
 • ten wpływ da się zmierzyć i zmaksymalizować.

Różnice pomiędzy podejściem coachingowym
a klasycznym szkoleniem.

Trener Coach
Przekazuje wiedzę podczas szkolenia Wydobywa wiedzę w uczestniku warsztatu / coachingu
Cel: transfer wiedzy na szkoleniu i trenowanie umiejętności Cel: aktywacja potencjału, który jest w uczestniku warsztatu
Realizacja własnych celów trenera i celu pracodawcy na dane szkolenie Realizacja wyłącznie celów klienta (uczestnika). W przypadkach coachingu korporacyjnego/firmowego cele osób coachowanych muszą być wspólne – zintegrowane z celami pracodawcy
Głównym narzędziem podczas szkolenia są wiedza i odpowiedzi na pytania uczestników Głównym narzędziem podczas warsztatu są pytania zadawane uczestnikom i doświadczenie ćwiczeń, różnorodnych narzędzi rozwojowych
Uczy i instruuje (podaje instrukcje) Inspiruje i motywuje
Daje wskazówki, rady, polecenia, gotowe rozwiązania, aby pomóc uczestnikom w rozwiązaniu ich problemów, wyzwań i nabyciu określonych umiejętności Zachęca do znalezienia własnych rozwiązań ufając, że uczestnik warsztatu ma w sobie wszelkie zasoby i jest kreatywny, kompletny w znaczeniu, że niczego mu nie brakuje, cała wiedza, by poradzić sobie z danym problemem lub wyzwaniem jest już w nim samym

Zapoznaj się z moim profilem zawodowym i przyłącz się
do kręgu kontaktów biznesowych. Zapraszam.